دکتر رسول ابوالحسنی

Dr. Rasool Abolhasani
جراح - دندانپزشک
فلوشیپ ایمپلنت از ICOI آمریکا
دارای سرتیفیکیت کاشت دندان از دانشگاه تهران
دارای سرتیفیکیت کاشت دندان از آکادمی بین المللی پاریس
گذراندن دوره های تخصصی متعدد
دارنده تندیس کیفیت تراز جهانی انجمن علمی ایران
فارغ التحصیل ممتاز در کلیه دوره های تحضیلی
تجربه بیش از 12 سال دندانپزشکی و کاشت ایمپلنت

دارنده تندیس کیفیت تراز جهانی انجمن علمی ایران

دارنده تندیس کیفیت تراز جهانی انجمن علمی ایران

فهرست